طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy):

جذب اتمی هنگامی رخ می دهد که یک اتم در حالت پایه مقداری انرژی به شکل نور در یک طول موج خاص را دریافت کند و به حالت برانگیخته برود.

مقدار انرژی جذب شده در این طول موج با افزایش تعداد اتمهای انتخاب شده در مسیر نور افزایش می یابد.

از رابطه بین مقدار نور جذب شده توسط آنالیت موجود در استاندارد با غلظت مشخص و میزان نور جذب شده توسط نمونه مجهول می توان غلظت نمونه را تعیین نمود.

انجام طیف سنجی جذب اتمی نیاز به یک منبع نور اولیه، یک منبع اتم، یک مونوکروماتور برای جداسازی یک طول موج خاصی از نور برای اندازه گیری، یک دتکتور با دقت بالا برای اندازه گیری نور، قسمت الکترونیک برای پروسس سیگنال دستگاه و نمایش داده ها یا سیستم گزارش دهی برای نمایش داده ها دارد.

طیف سنجی جذب اتمی یک روش فوق العاده با کاربرد چند منظوره است که توانایی آنالیز حدود 75 عنصر فلزی و شبه فلزی را دارا است.

دستگاه طیف سنج جذب اتمی آزمایشگاه تخصصی پژوهشی سپاهان دانه قابلیت اندازه گیری غلظت عناصر کمیاب سمی نمونه های مختلف مانند آرسنیک، جیوه، سرب و کادمیم و سایر عناصر معمول نظیر کلسیم، سدیم، منیزیم، مس، آهن، روی، کروم، کبالت، سدیم و منگنز را دارا می باشد.

 

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
دستگاه طیف سنجی جذب اتمی