آنالیزهای عمده قابل انجام

امروزه وضعیت تولید در گاوداری‌های کشور ایران، با توجه روزافزون به مسائل تغذیه‌ای، ژنتیکی و مدیریتی در حال افزایش است. به‌طوری که در برخی از دامداری‌های صنعتی استان اصفهان و سایر استان‌های دیگر رکورد سالیانه شیر از مرز 38 لیتر فراتر رفته و حتی رکورد گاوهای شیرده در برخی از فصول سال از مرز 40 لیتر نیز فزونی یافته است. تولید شیر و تداوم آن در بحث تغذیه معطوف به فرمولاسیون دقیق کلیه اقلام جیره و مدیریت صحیح تغذیه آن، پیشرفت‌های ژنتیکی و مسائل مدیریتی می‌باشد. جهت فرمولاسیون دقیق جیره نیاز به وجود اطلاعات دقیق مواد خوراکی و نیازمندی گروه‌های مختلف دامی می‌باشد. علاوه بر این با توجه به اینکه در اکثر گاوداری‌ها مواد خوراکی و کنسانتره‌ای ( از جمله کنجاله سویا، تخم پنبه، پودر ماهی، گلوتن ذرت و ... ) به صورت دوره‌ای خریداری شده لذا کیفیت و غلظت مواد مغذی اینگونه محصولات بسیار متغیر بوده و می‌تواند در نهایت کیفیت کنسانتره تولیدی حاصل از این محصولات و در نهایت کیفیت خوراک کاملا مخلوط شده (TMR) را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این بین گاوهای پرشیر ( اصلی‌ترین گروه تولید شیر در گله ) و گاوهای دوره انتقال بیشترین تأثیرات منفی را از تغییرات روزانه تغذیه‌ای می‌پذیرند. چون کنسانتره به طور معمول حداقل از 10 قلم مواد مختلف تشکیل شده و اندازه‌گیری تک‌تک اقلام کنسانتره‌ای بسیار پر‌هزینه و وقت‌گیر می‌باشد، لذا اندازه‌گیری پارامترهای کیفی و کمی از خوراکی که در آخور ریخته می‌شود، علاوه بر اینکه می‌تواند یک ابزار مدیریتی جهت بالانس بهتر جیره‌ها، و توجه به کیفیت بهتر خوراک باشد هزینه کمتری به دامدار تحمیل می‌کند.

در بخش دیگر سیلاژ ذرت با‌توجه به سطح مصرف (به صورت تر as fed) تا 60 درصد خوراک کاملا مخلوط شده را تشکیل می‌دهد. لذا متغیر بودن کیفیت سیلاژ (به علت خریداری از مناطق مختلف و نحوه ذخیره‌سازی آن) به‌طور معنی‌داری می‌تواند کیفیت TMR را تحت‌ تأثیر خود قرار دهد.

بر اساس این دو اصل شرکت سپاهان دانه پارسیان با همکاری آزمایشگاه تخصصی این شرکت در نظر دارد که خوراک کاملا مخلوط شده، سیلاژ ذرت و منابع پروتئینی را به عنوان اصلی‌ترین پارامترهای تعیین کیفیت خوراک کاملا مخلوط شده را به صورت کاملا تخصصی مورد آنالیز آزمایشگاهی انجام دهد.

آنالیز TMR شامل: ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF ،ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات‌های غیر‌فیبری، پروتئین عبوری و تجزیه‌پذیر)، اختلاف آنیون و کاتیون (DCAD)، کلسیم (Ca)، فسفر (P)، منیزیم(Mg)، سدیم (Na)، پتاسیم (K)، کلر (Cl)، گوگرد و ...

آنالیز سیلاژ ذرت شامل: پروفایل اسیدهای چرب، اسید‌لاکتیک، pH، اتانول، ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات‌های غیر‌فیبری) و مایکوتوکسین‌ها ( آفلاتوکسین، زیرالنون و ...)

آنالیز منابع پروتئینی (مانند پودرماهی، گلوتن ذرت، کنجاله و دانه سویا) شامل: پروتئین عبوری (RUP)، پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP)، پروتئین غیرقابل هضم و جذب (ADICP)، ماده خشک و آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات‌های غیرفیبری).

آنالیز شیر خام شامل ازت اوره‌ی شیر (MUN)، آنالیز میکروبی شیر (انواع باکتری‌های موجود در شیر).

آنالیز تست متابولیکی گله شامل: گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیر استریفیه، کلسترول، تری گلیسرید، کل پروتئین پلاسما، آلبومین، گلوبولین، آنزیم‌های کبدی (AST and ALT)، ازت اوره‌ای خون، کلسیم، فسفر، منیزیوم، سدیم و پتاسیم.

 

آنالیزهای عمده قابل انجام
آنالیزهای عمده قابل انجام

 

*موارد مشخص شده بایستی زمان و هزینه قبل از دریافت نمونه با مدیر فنی آزمایشگاه هماهنگ شود.
ردیف کد آزمایش توضیحات ردیف کد آزمایش توضیحات
۱ CP پروتئین خام ۴۳ Mn منگنز
۲ EE چربی خام ۴۴ Se سلنیوم
۳ NDF فیبر نا محلول در شوینده خنثی ۴۵ Glu گلوکز پلاسما (سرم)
۴ ADF فیبر نا محلول در شوینده اسیدی ۴۶ NEFA اسید چرب آزاد پلاسما (سرم)
۵ CF فیبر خام ۴۷ BHBA بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما
۶ Ash خاکستر ۴۸ TP کل پروتئین پلاسما (سرم)
۷ DMa ماده خشک (معمول) ۴۹ BUN نیتروژن اوره ای پلاسما (سرم)
۸ DMt ماده خشک (تقطیر تولوئن) ۵۰ TG تری گلسیرید پلاسما (سرم)
۹ NDICP پروتئین متصل به دیواره سلولی ۵۱ AST آسپارتات ترانسفراز پلاسما
۱۰ ADICP پروتئین غیر قابل هضم و جذب ۵۲ ALT آلانین ترانسفراز پلاسما
۱۱ SoLP پروتئین محلول ۵۳ ALB آلبومین پلاسما (سرم)
۱۲ NPN نیتروژن غیر پروتئینی ۵۴ CHL (Serum) کلسترول پلاسما (سرم)
۱۳ RDP پروتئین قابل تجزیه در شکمبه ۵۵ Createnin کراتینین پلاسما (سرم)
۱۴ RUP پروتئین عبوری ۵۶ Ca (Serum) کلسیم پلاسما (سرم)
۱۵ TVN کل نیتروژن فرار ۵۷ Mg (Serum) منیزیوم پلاسما (سرم)
۱۶ BC ظرفیت بافری ۵۸ BP فسفر پلاسما (سرم)
۱۷ pH پی اچ ۵۹ VFA اسیدهای چرب فرار سیلاژ ذرت
۱۸ NaCl میزان نمک ۶۰ AFT آفلاتوکسین
۱۹ Ca کلسیم ۶۱ Zearalenone زیرالنون
۲۰ p فسفر ۶۲ ne DON داکسی انئول
۲۱ Mg منیزیوم ۶۳ T2Toxin تی 2 – توکسین
۲۲ K پتاسیم ۶۴ DCAD تعیین کاتیون – آنیون
۲۳ CL کلر ۶۵ TDS کل مواد جامد نامحلول
۲۴ Na سدیم ۶۶ TSS کل مواد جامد محلول
۲۵ S گوگرد ۶۷ PWa فسفر قابل حل در آب و اسید
۲۶ Zn روی ۶۸ T count تعیین توتال کانت
۲۷ Fe آهن ۶۹ Yeast & Fungi کپک و مخمر
۲۸ Cu مس ۷۰ E Coli تعیین اشریشیا کلی
۲۹ Co کبالت ۷۱ Salmonella شمارش سالمونلا
۳۰ I ید ۷۲ a Bacillus شمارش باسیلوس
۳۱ FSV ویتامین محلول در چربی ۷۳ Cl کلرید
۳۲ WSV ویتامین محلول در آب ۷۴ SO42- سولفات
۳۳ Px پراکسید در خوراک دام ۷۵ Pb سرب (فرآورده های یخی ، مایع و آب)
۳۴ Px No. عدد پراکسید
 (میلی اکی والان در کیلوگرم)
(در چربی استخراجی)
۷۶ As آرسنیک
 (فرآورده های یخی، مایع و آب)
۳۵ Px پراکسید به روش سوکسله ۷۷ Cd کادمیوم، ( فرآورده های یخی، مایع و آب)
۳۶ Ec سختی آب برحسب (CaCO3) ۷۸ Hg جیوه، ( فرآورده های یخی، مایع و آب)
۳۷ Moist /Mc رطوبت (روش دین استارک) ۷۹ Pb سرب، (به روش جذب اتمی – کوره گرافیکی)
۳۸ ADash خاکستر غیر محلول در اسید ۸۰ Hg جیوه
۳۹ TVN نیتروژن آزاد ۸۱ Urea اوره
۴۰ Urease Test وجود فاکتور اوره آز ۸۲ Moist /Mc رطوبت (روش اتو)
۴۱ As آرسنیک، (جذب اتمی) ۸۳ Ash خاکستر کل
۴۲ Cd کادمیوم، (جذب اتمی)