حضور در اولین دوره جشنواره پروژه های دانشجویی و کارآموزی

این جشنواره با هدف معرفی توانمندی‌های دانشجویان به صنعت و آشنایی دانشگاهیان با نیاز های صنعت برگزار گردید.

دانشگاه صنعتی اصفهان - 28 بهمن‌ماه 1398