حضور سپاهان دانه پارسیان در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز- اردیبهشت 94

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و آبزیان از پانزدهم تا هجدهم اردیبهشت ۹۴ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

در این نمایشگاه، گروه تولیدی و بازرگانی سپاهان داده پارسیان همانند گذشته حضوری چشمگیر داشت و به معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندیها، تکنولوژی و تجربیات خویش پرداخت.