حضور سپاهان دانه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی تهران – آبان ۹۳

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی از چهارم تا هفتم آبان ماه ۹۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

در این نمایشگاه، شرکت سپاهان داده پارسیان حضوری چشمگیر داشت و به معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندیها، تکنولوژی و تجربیات خویش پرداخت و در این راستا توانست نظر بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی را به خود جلب نماید.