حضور سپاهان دانه در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و شیلات مشهد – مرداد ۹۳

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و شیلات در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ مرداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید. شرکت سپاهان دانه پارسیان همچون ادوار گذشته حضوری پررنگ را در این نمایشگاه تجربه کرد و روزانه پاسخگوی جمع کثیری از میهمانان و همکاران گرامی بود.