حضور سپاهان دانه دریازدهمین نمایشگاه تخصصی دام،طیور،شیلات،آبزیان قائم شهر– مهر۹۳

شرکت سپاهان دانه پارسیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ در یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و شیلات و آبزیان مازندران حضور بهم رسانید. در این نمایشگاه ، سپاهان دانه به معرفی محصولات، خدمات و توانمندی های خود پرداخت و توانست حضوری فعال داشته باشد.  این نمایشگاه به مدت ۴ روز دایر بود و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ به کار خود پایان داد.