جوندگان و مبارزه با آنها

Fighting rodents

جوندگان عامل انتقال بسیاری از بیماریها در پرندگان و حتی کارکنان مرغداری هستند. بنابراین یکی از بخشهای مهم برنامه بیوسکوریتی مبارزه با جوندگان است. جوندگان عامل انتقال بسیاری از بیماریها در پرندگان و حتی کارکنان مرغداری هستند. بنابراین یکی از بخشهای مهم برنامه بیوسکوریتی مبارزه با جوندگان می‌باشد.
در این مقاله در مورد زیانهایی که جوندگان به تاسیسات و ساختمانها می زنند و حتی دان مورد مصرف طیور را که مصرف می‌کنند بحث می‌کنیم. کنترل موفقیت آمیز و موثر جوندگان بستگی به برنامه ریزی و اجرای مداوم آن دارد و نه تنها جوندگان را از بین می برد، باعث جلوگیری از ورود و نفوذ دوباره آنها نیز می باشد. مرغداران زیادی به اهمیت بیوسکوریتی در کنترل بیماریها و بالا رفتن سود خود واقف هستند. با همه گیر شدن بیماری آنفولانزای طیور و خطرات احتمالی ناشی از بیوتروریسم اهمیت بیوسکوریتی آشکارتر شده است و با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، بسیاری از مرغداران موارد بیوکسیوریتی را اجرا نمی‌کنند یا اصلا باور ندارند.