تقدیر از مقاله تیم تحقیق و توسعه سپاهان دانه در همایش "نقش مواد معدنی و ویتامین‌ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان"

مقاله تیم تحقیق و توسعه سپاهان دانه پارسیان با عنوان "نقش کیلات‌های عناصر معدنی کم‌مصرف در تغذیه و سلامت طیور" در اولین همایش ملی" نقش مواد معدنی و ویتامین‌ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان" پذیرفته و در ردیف برترین مقالات مورد تقدیر واقع شد. برای تیم تحقیق و توسعه و کلیه پرسنل گروه بین‌المللی سپاهان دانه، موفقیت و توفیقات علمی روز افزون آرزو می‌کنیم.

Appreciation of the research and development teams article