تجهيز آزمايشگاه سپاهان دانه پارسیان به دستگاه پيشرفته آنالیز و بررسی خلوص مواد اولیه

Equip the laboratory to the advanced analytical device

آزمایشگاه سپاهان دانه پارسیان به جديدترين مدل دستگاه پتانسیومتر مجهز شده است، این دستگاه داراي قابليت هاي منحصر به فردي مي باشد كه در جهان بي همتاست استفاده از تكنولوژي ميكرو الكترو مكانيك، استفاده از بورتهاي هوشمند، استفاده از الكترود هوشمند، تبديل پتانسيل الكترود از آنالوگ به ديجيتال امكان انجام دو تيتراسيون به صورت همزمان از توانمندي هاي منحصر به فرد اين دستگاه مي باشد.

 

 

با راه اندازی این دستگاه امکان انجام آنالیزهای تیتراسیون از جمله تیتراسیون پروتئین و کلر بصورت اتوماتیک و اضافه شدن توانایی اندازه گیری خلوص کولین کلرید، متیونین، لیزین و ترئونین در مواد اولیه و سنجش خلوص اسید در آزمایشگاه سپاهان دانه بوجود آمد.

دستگاه مذکور پس از آموزش کارشناسان آزمایشگاه تخصصی سپاهان دانه مورد بهره‌برداری قرارگرفت.

نصب و راه‌اندازی این دستگاه، گامی مهم در تضمین سلامت دام، طیور و آبزیان و رقابتی بودن خوراک آنها در عرصه تولید است.