استفاده از سبوس برنج در تغذیه طیور

Rice bran in poultry feeding

سبوس برنج محصول فرعی صنعت تولید برنج است. سبوس، لایه سخت خارجی دانه برنج است که بهنگام فرآوری برنج قهوه ای به برنج سفید برداشته می شود.

ترکیب:

سبوس برنج از لحاظ پروتئین و چربی غنی است، همچنین حاوی سطوح بالایی از ویتامین های گروه B، ویتامین E و برخی از عناصر معدنی کم مصرف می باشد.

برچسب ها: سبوس برنج, تغذیه طیور, مواد مغذی, مرغ گوشتی, جیره غذایی, قابليت هضم , فیزیولوژی, بازدارنده های آنزیمی, فیتات, آنزیم فیتاز