استفاده از ذرت با کیفیت پروتئین بالا در جیره طیور

High protein quality corn

ذرت یکی از غلات پر  انرژی است که به دلیل انرژی بالا، فیبر پایین و وجود رنگدانه ها و اسیدهای چرب ضروری بعنوان منبع انرژی اصلی (70-60 ٪) در تنظیم جیره های طیور مورد استفاده قرار می گیرد و  حدود 30٪ احتیاجات پروتئین را در آنها تأمین می کند. ذرت، نظیر سایر غلات از لحاظ بعضی اسیدهای آمینه ضروری نظیر لیزین و تریپتوفان کمبود دارد و پرورش دهندگان و تولیدکنندگان خوراک برای برآوردن احتیاجات، معمولا مجبور به استفاده از مکمل های اسید آمینه سنتتیک در جیره می باشند.

ذرت با کیفیت پروتئین بالا (QPM) از لحاظ میزان انرژی و پروتئین تفاوتی با ذرت معمولی ندارد اما بدلیل دارا بودن حدود دو برابر سطوح لیزین و تریپتوفان، ، تولیدکنندگان خوراک را قادر به تولید خوراک‌هایی با حداقل یا بدون نیاز به افزودن مکمل اسیدهای آمینه کریستالی بخصوص لیزین و تریپتوفان می سازد. در این مطالعه یک مرور کلی بر تحقیقات انجام شده بر روی ارزش تغذیه‌ای QPM برای استفاده تجاری از آن بعنوان یک ماده خوراکی در طیور صورت می گیرد.