اخذ تندیس همایش کیفیت ماندگار در کشور ترکیه – مهر ۹۳

اولین سمینار کیفیت ماندگار در مهرماه سال ۹۳ در شهر استانبول کشور ترکیه با مشارکت و حمایت انجمن علمی کیفیت ایران و با حضور اساتید بین المللی و ایرانی با هدف آشنایی با آخرین متدهای کیفیت، نقش کیفیت در بازار رقابت، استفاده از کیفیت در وفادارسازی مشتری و نیز ورود به بازارهای جدید داخلی و منطقه ای برگزار گردید.

تندیس واحد برگزیده کیفیت همایش به سپاهان دانه پارسیان به مدیریت جناب آقای دکتر حمیدرضا قلمکاری اهدا گردید.

Statue of Permanent Quality in Turkey

 

Receive sustainable quality seminars certificate