کارخانه برتر خوراک دام 1398

انتخاب گروه بین المللی سپاهان دانه به عنوان واحد نمونه تولیدی و کارخانه برتر خوراک دام در سی و چهارمین دوره نمونه های ملی بخش کشاورزی 1398

ادامه مطلب

طرح ویژه همبستگی

گروه بین المللی سپاهان دانه، در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور حمایت از پرورش دهندگان عزیز، ضمن اعلام عدم شرکت در نمایشگاه تهران 98، هزینه های آن را به تخفیف طرح ویژه همبستگی اختصاص داده است.

ادامه مطلب