آنتی بیوتیک های طبیعی: گیاه کاسنی

Natural antibiotics

گیاهان دارویی همواره نقش مهمی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع داشته اند، استفاده از گیاهان دارویی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع غذایی و همچنین درمان و پیشگیری از بیماری ها در طول تاریخ بوده اند. . از جمله فواید استفاده از گیاهان دارویی سهولت استفاده و عدم وجود اثرات متقابل با سایر داروها و یا اثرات سوء بر سلامت و عملکرد می باشد. با توجه به اثرات فرعی و زیانبار داروهای شیمیایی و همچنین خطرات زیست محیطی که استفاده از این داروها بهمراه دارد تمایل به معالجه با داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در میان جوامع افزایش یافته است. در زمینه تغذیه طیور نیز آزمایشات بسیاری اثرات مثبت استفاده از گیاهان داروئی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی را اثبات کرده اند.