کنسانتره بوقلمون

  • تأمین نیازهای بدن متناسب با مرحله رشد
  • بهبود ضریب تبدیل غذایی و اقتصادی بودن جیره غذایی
  • مدیریت تغذیه متناسب با سویه
  • فاقد هرگونه منابع پروتئین حیوانی
  • با بهترین یکنواختی در میکس
  • با غلظت 5% 
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور

 

توضیحات

کنسانتره 5 درصد دو مرحله ای بوقلمون بر اساس آخرین نیاز نژادهای B.U.T و Nicholas طراحی شده است کنسانتره مرحله 1 جهت تغذیه از ابتدای دوره پرورش تا سن 10 هفتگی و کنسانتره مرحله 2 از 11 هفتگی تا سن کشتار مورد استفاده قرار می گیرد.

برای دستیابی به جیره های اختصاصی و اقتصادی و اخذ مشاوره های تخصصی رایگان در امر پرورش بوقلمون با کارشناسان خدمات تخصصی پس از فروش شرکت سپاهان دانه تماس حاصل فرمایید.