گلدن میکس طیوری

کنسانتره 2/5% اکونومی 2STEPS

کنسانتره 2/5% اکونومی 2STEPS

اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور...
کنسانتره 2/5% گلوبال 2STEPS

کنسانتره 2/5% گلوبال 2STEPS

اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور...
کنسانتره 2/5% یونیک 2STEPS

کنسانتره 2/5% یونیک 2STEPS

اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور...
پیش مخلوط آمینوفیت

پیش مخلوط آمینوفیت

امکان فرمولاسیون دقیق خوراک بر اساس احتیاجات بدن پرنده ...
کنسانتره یونیک

کنسانتره یونیک

افزایش بازده اقتصادی نرخ رشد (EEG) و ...
کنسانتره جنیوس

کنسانتره جنیوس

کاهش استرس تغذیه‌ای، بهبود سیستم ایمنی و ...
کنسانتره اکونومی

کنسانتره اکونومی

بهبود بازده تولید و کیفیت لاشه و ...
کنسانتره غنی شده

کنسانتره غنی شده

افزایش بهره وری در تولید مرغ سالم و ...
کنسانتره دومرحله ای

کنسانتره دومرحله ای

ارتقا مدیریت تغذیه ای با توجه به سویه و ...
کنسانتره دو مرحله ای غنی شده

کنسانتره دو مرحله ای غنی شده

بهبود بازدهی تولید گله های گوشتی ...
کنسانتره ویژه تخمگذار

کنسانتره ویژه تخمگذار

بهبود بازده تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ و ...
کنسانتره بوقلمون

کنسانتره بوقلمون

تأمین نیازهای بدن متناسب با مرحله رشد و ...
کنسانتره دوقلو

کنسانتره دوقلو

امکان تنظیم میزان مصرف کنسانتره در شرایط پرورشی مختلف و...
کنسانتره گلوبال

کنسانتره گلوبال

بهبود اقتصادی شاخص تولید،‌ بهبود بازدهی پروتئین و ...
کنسانتره گلوبال تخمگذار

کنسانتره گلوبال تخمگذار

کاهش استرس دوره حداکثر تولید ...
کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی، ماهیچه ای و تقویت سیستم ایمنی پرنده ...