گلدن میکس طیوری

پیش مخلوط آمینوفیت جنیوس

پیش مخلوط آمینوفیت جنیوس

امکان فرمولاسیون دقیق خوراک بر اساس احتیاجات بدن پرنده ...
کنسانتره اکونومی

کنسانتره اکونومی

بهبود بازده تولید و کیفیت لاشه و ...
کنسانتره یونیک

کنسانتره یونیک

افزایش بازده اقتصادی نرخ رشد (EEG) و ...
کنسانتره گلوبال

کنسانتره گلوبال

بهبود اقتصادی شاخص تولید،‌ بهبود بازدهی پروتئین و ...
کنسانتره دوقلو

کنسانتره دوقلو

امکان تنظیم میزان مصرف کنسانتره در شرایط پرورشی مختلف و...
کنسانتره 2/5% اکونومی 2STEPS

کنسانتره 2/5% اکونومی 2STEPS

اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور...
کنسانتره 2/5% گلوبال 2STEPS

کنسانتره 2/5% گلوبال 2STEPS

اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور...
کنسانتره 2/5% یونیک 2STEPS

کنسانتره 2/5% یونیک 2STEPS

اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور...
کنسانتره دو مرحله ای غنی شده

کنسانتره دو مرحله ای غنی شده

بهبود بازدهی تولید گله های گوشتی ...
کنسانتره گلوبال ویژه دوره تولید مرغ تخمگذار

کنسانتره گلوبال ویژه دوره تولید مرغ تخمگذار

کاهش استرس دوره حداکثر تولید ...
کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی، ماهیچه ای و تقویت سیستم ایمنی پرنده ...