گلدن ساپ طیوری

مکمل ویژه مرغ گوشتی

مکمل ویژه مرغ گوشتی

تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز مرغ گوشتی
مکمل ویژه مرغ تخمگذار

مکمل ویژه مرغ تخمگذار

تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز مرغ تخمگذار
مکمل ویژه مرغ مادر گوشتی

مکمل ویژه مرغ مادر گوشتی

تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز مرغ مادر گوشتی
مکمل ویژه مرغ مادر تخمگذار

مکمل ویژه مرغ مادر تخمگذار

تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز مرغ مادر تخمگذار
مکمل شترمرغ گوشتی

مکمل شترمرغ گوشتی

تأمین نیازهای بدن و بهبود عملکرد و کارآیی شترمرغ
پرمیکس ویتامین A

پرمیکس ویتامین A

افزایش مقاومت در مقابل بیماری‌های عفونی و ....
پرمیکس ویتامین C

پرمیکس ویتامین C

پیشگیری و درمان عوارض ناشی از استرس‌های محیطی مثل گرما و سرما و ...
پرمیکس ویتامین D3

پرمیکس ویتامین D3

پیشگیری و درمان نرمی استخوان و هیپوکلسمی و ....
پرمیکس ویتامین E

پرمیکس ویتامین E

بهبود پاسخ ایمنی و افزایش مقاومت بدن و....
پرمیکس ویتامین K3

پرمیکس ویتامین K3

پیشگیری و درمان انواع سندرم‌های توأم با خونریزی و ....
پرمیکس ویتامین B Complex

پرمیکس ویتامین B Complex

پیشگیری و درمان کم‌اشتهایی و کاهش تولید و....