کلیپ تصویری

پیش مخلوط اکونومی یعنی تغذیه اقتصادی

کاهش هزینه تمام شده جیره و افزایش بازدهی خوراک ، مهم ترین هدفی است که دامدار میتواند به آن دست یابد.

استفاده از پیش مخلوط های سپاهان دانه با رفع کامل نیاز دام به ریز مغذی ها، کاهش خطاهای احتمالی در وزن کشی و میکس طی فرآیند ساخت جیره و تولید جیره ای کاملاً یکنواخت از هر یک از اقلام خوراکی ، عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر، کاهش اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری ، افزایش ظرفیت تولید روزانه ساخت جیره و ... باعث افزایش درآمد ، بهبود عملکرد تولید مثلی ، افزایش تولید شیر و از همه مهم تر ، اقتصادی شدن تولید در واحد دامداری می شود.

سپاهان دانه، آرامش خیال


ضریب تبدیل غذایی و بازده اقتصادی رشد در پرورش مرغ گوشتی

شاخص ضریب تبدیل یا FCR به ما میگوید که طیور با چه کیفیتی خوراک مصرفی را به وزن مرغ زنده تبدیل میکنند، اما آنچه میتواند بازده مدیریت گله را در یک دوره پرورشی برای ما بازگو کند، بازده اقتصادی رشد است.

سپاهان دانه با تولید کنسانتره منحصر به فرد و در اختیار داشتن کارشناسان متخصص خدمات پس از فروش، شما را برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی همراهی میکند.

سپاهان دانه، آرامش خیال


کلیپ حضور سپاهان دانه در نمایشگاه تهران ۹۵


۲۱ روز تا تولد جوجه


تخم مرغ ارگانیک


تجهیزات مرغداری