حضور سپاهان دانه پارسیان در نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز - اردیبهشت 93

حضور سپاهان دانه پارسیان در نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز اردیبهشت 93

همانند گذشته، شرکت سپاهان دانه پارسیان حضوری موثر در دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز داشت . این نمایشگاه در تاریخ ۹ الی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در محل نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید. محصولات و خدمات سپاهان دانه مورد استقبال جمع  کثیری از مرغداران، دامداران و نمایندگان قرار گرفت.

(مشاهده تصاویر نمایشگاه  در ادامه مطلب )

ادامه مطلب